Jaarrekening 2014

Jaarrekening Beautiful-Ballooning 2014
ontvangen 2014
totaal sponsoring                          4.281,50 saldo 31-12-2014    1.057,40
van spaarrekening                          1.000,00 spaarsaldo    9.195,14
 10.252,54
beginsaldo                          2.413,60
                         7.695,10 inkomsten    4.281,50
totaal ontvangen rente                            274,44 uitgaven    6.637,70
                         7.969,54 tekort   (2.356,20)
uitgaven 2014
totaal kosten                   492,32
totaal ballonvaarten                 6.145,38
                6.637,70